Çevre ve İSG Politikamız

EMKA AILESİ olarak,

Faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımızın, taşeronların, ziyaretçilerin, müşterilerimizin ve diğer ilgililerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek temel hedemizdir.

"HİÇBİR KAZA ÖNLENEMEZ DEĞİLDİR" ilkesinden hareketle sıfır iş kazası hedeflenmektedir. Bu hedefimize ulaşmak için;

* Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine (ISG) İlişkin Kanun, Yönetmelik ve Standartlara Uymak,

* Tüm çalışanlarımızın katılımı ile Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin sürekliliği ve gelişimini sağlamak,

* Dogal kaynakların korunmasi için hammadde ve enerji kullanımının azaltılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

* Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenler, komşu kuruluşları çevre konusunda özendirmek için gayret sarf ederiz.

* Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar ve periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Basta üst yönetim olmak üzere belirlenen sartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaç dogrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteği esastır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis